Alternate Text

Khối Bizfly

  • 300+ Nhân sự
  • 30 Phòng ban, bộ phận
  • Tầng 10, 17, 19, 20, 21, 22 Tòa nhà Center Building, 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Hot job
Mức lương:
Thương lượng
Hà Nội
|
31/01/2024
Hot job
Mức lương:
Thương lượng
Hà Nội
|
30/12/2023
Hot job
Mức lương:
< 5.000.000
Hà Nội
|
31/12/2023
Hot job
Mức lương:
Thương lượng
Hà Nội
|
31/12/2023
Hot job
Mức lương:
Cạnh tranh
Hà Nội
|
30/09/2023
Hot job
Mức lương:
Cạnh tranh
Hà Nội
|
31/12/2023
Hot job
Mức lương:
Cạnh tranh
Hà Nội
|
31/12/2023
Hot job
Mức lương:
7 triệu - 15 triệu
Hà Nội
|
30/09/2023
Mức lương:
10 triệu - 17 triệu
Hà Nội
|
30/09/2023
Hot job
Mức lương:
25 triệu - 35 triệu
Hà Nội
|
31/12/2023
Hot job
Mức lương:
8 triệu - 15 triệu
Hà Nội
|
30/09/2023
Hot job
Mức lương:
10 triệu - 60 triệu
Hà Nội
|
31/12/2023
Hot job
Mức lương:
10 triệu - 30 triệu
Hà Nội
|
31/12/2023
Mức lương:
8 triệu - 15 triệu
Hà Nội
|
31/12/2023
Mức lương:
8 triệu - 15 triệu
Hà Nội
|
31/12/2023
Mức lương:
10 triệu - 20 triệu
Hà Nội
|
31/12/2023
Mức lương:
Thương lượng
Hà Nội
|
31/12/2023
Mức lương:
Thương lượng
Hà Nội
|
31/12/2023
Mức lương:
Thương lượng
HCM
|
31/12/2023
Mức lương:
8 triệu - 15 triệu
Hà Nội
|
31/12/2023
Hot job
Mức lương:
10 triệu - 30 triệu
Hà Nội
|
31/12/2023
Hot job
Mức lương:
10 triệu - 20 triệu
Hà Nội
|
31/12/2023
Hot job
Mức lương:
10 triệu - 20 triệu
Hà Nội
|
31/12/2023