Alternate Text

Khối Bizfly

  • 300+ Nhân sự
  • 30 Phòng ban, bộ phận
  • Tầng 10, 17, 19, 20, 21, 22 Tòa nhà Center Building, 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Hot job
Mức lương:
Cạnh tranh
Hà Nội
|
31/05/2024
Hot job
Mức lương:
Thương lượng
Hà Nội
|
31/05/2024
Hot job
Mức lương:
Thương lượng
Hà Nội
|
31/05/2024
Hot job
Mức lương:
< 5.000.000
Hà Nội
|
30/06/2024
Hot job
Mức lương:
Cạnh tranh
Hà Nội
|
30/06/2024
Hot job
Mức lương:
Cạnh tranh
Hà Nội
|
30/06/2024
Mức lương:
10 triệu - 17 triệu
Hà Nội
|
30/06/2024
Hot job
Mức lương:
8 triệu - 15 triệu
Hà Nội
|
30/06/2024
Hot job
Mức lương:
10 triệu - 30 triệu
Hà Nội
|
31/05/2024