Alternate Text

Khối Support

  • 50+ Nhân sự
  • 10 Phòng ban, bộ phận
  • Tầng 10, 17, 19, 20, 21, 22 Tòa nhà Center Building, 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Mức lương:
< 5.000.000
Hà Nội
|
31/05/2022
Mức lương:
10 triệu - 20 triệu
Hà Nội
|
31/05/2022